Kursanmälan
Kurser som kan bokas här på hemsidan

Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.
Våren 2018
Kurs: PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Torsdagen den 17 maj, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 3 maj.
Kurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.

Torsdagen den 31 maj, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 17 maj.
Hösten 2018
Kurs: SARA:SV och SARA-V3
Bedömning av risk för partnervåld
Kurs: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld
Kurs: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalking
Kurs: TRIAGE för våldsrisker
Bedömning av risker för hot och våld
Kursanmälan     *Fält som måste fyllas i
 
Kurs + datum:*
 
Förnamn:*
 
Efternamn:*
 
Gatuadress:*
 
Postnr:*
 
Ort:*
 
Telnr:*
 
E-mail:*
    Faktureringsadress (om annan än ovan)
 
Gatuadress:
 
Postnr:
 
Ort:
 
Info om
önskemål
om mat, etc:
 
 

Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB     •     info@evidensbaseradkrim.se     •     www.evidensbaseradkrim.se

 

[© Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB    |   Webbdesign Lillgrund Media]